VIP Status

June 22, 2013, 8:20A

kim

<p>Hi admin,</p>
<p>mình mới mua Vip 1 năm đã trả qua paypal... hôm nay mình cần dùng kaaoke 4vip</p>
<p>mình đã gửi tin nhắn và email cho bạn... Bạn active cho mình ngay với nhé...</p>
<p>Thanks</p>

June 22, 2013, 10:05P

admin

minh vua activate cho ban, sorry cuoi tuan khong di lam nen minh khong mo computer. thong thuong thi payment send from same email address( paypal email=forum email) server se tu dong activate. neu khac email thi minh phai manual activate.

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC