Test LoLaoke V1 - Cảm ơn (Duy Khánh)

October 11, 2015, 1:07A

Son Nguyen Hoang

Test hát Karaoke và Thu trực tiếp với Interface UR22 và mic SM58 with

Effect: Izotop Equalizer; Ir Live; Izotop Dinamic; Aphex Vintage Exciter;

Music: Q1;

Master: L2 Stereo

October 28, 2015, 3:00A

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn's avatar

Âm thanh hay quá anh trai , mà em mở volume hơi lớn nghe có tiếng tạch tạch gì đó và nhạc bị delay sao mic khoảng 2s thì phải.


Liên hệ mua VIP tại Vietnam
----------------------------
Giá 899.000 VNĐ cho 1 năm sử dụng phần mềm LoLaOke.

Hoàng Nguyễn
Phone : +84 944518668
TK Vietcombank : 0151000160262
TK NH Á Châu : 196047889

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC