Test Lolaoke V1

July 18, 2015, 7:47A

Son Nguyen Hoang

Chưa hoàn thiện nhưng phần mềm ưu việt hơn hẳn LiveOkeV2.

Thử với loại mic không chuyên (Míc gắn theo tai nghe của Soundcard Craetive Sound Blaster Xfi Pro)

July 18, 2015, 12:49P

admin

qua hay roi anh, anh co xai sidechain cho music track khong vay ?

July 18, 2015, 8:56P

Son Nguyen Hoang

admin said:

qua hay roi anh, anh co xai sidechain cho music track khong vay ?

Anh chưa biết dùng sidechain. Đang bỏ VST Q10, Rvox, Reverb, H Delay trong vocal

July 18, 2015, 9:32P

admin

anh tim trackspacer bo vo MusicRTEffect, no se cut frequency cua music cho vocal co cho chen vo MIX, nghe hay hon nua

anh co the dung decompressor hay uncompressor cho MusicEffect de cho music no dynamic hon.

July 19, 2015, 10:48P

karaokepro

karaokepro's avatar

hay như CD

December 10, 2015, 10:56A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

wow... this is the best sounded karaoke I have heard in a while! Hay wa'

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC