Tính năng ghi lại hát karaoke trên Karaokepro

May 11, 2014, 7:31A

Son Nguyen Hoang

Admint hướng dẫn mình cách ghi âm bài hát karaoke trên Karaoke4pro với. Mấy tính năng này nữa thì cài đặt và dùng thế nào ? Xin trân trọng Cảm ơn.

<table style="border: 0px; border-collapse: collapse; color: #696969; font-size: 16px; line-height: 22px;" width="90%">

May 11, 2014, 11:31A

admin

ban nhan chuot phai vo setting->audio device->linein, chon device ban ghi am

o main program check linen box, song nhan record

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC