Steinberg UR22 + SM58: Cau hat tinh que

December 28, 2015, 8:25P

admin

testing UR22

December 29, 2015, 10:56A

karaokepro

karaokepro's avatar

Hay !!! âm thanh nghe mượt và êm

December 30, 2015, 8:29A

Son Nguyen Hoang

Steinberg UR22 chỉ phù hợp thu âm với CUBASE thôi. Tiếng không bằng cả Sound onboard. Hát Karaoke với VST quả thực khó, hú. Bó tay rồi. Bản thu chỉ ở mức độ sạch thôi chứ effect không bay. :)

Last edited by Son Nguyen Hoang, December 30, 2015, 8:36A

December 30, 2015, 8:48A

admin

effect nay qua thuc khong hay anh, xai thu mono vst ( mo bang iphone se khong nghe tieng vocal) de mai mot thu lai bang stereo vst xem sao

January 24, 2016, 7:22P

Dzinh

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC