Nui Doi

November 2, 2014, 11:32P

admin

kkkk, lam them mot bai nua de quang cao k7 choi, kkkkkkk

effect chain:

MicEffect|NS1 Mono,REQ 4 Mono,C1 comp Mono,REQ 6 Mono,RVerb Mono Stereo

MusicEffect|NS1 Stereo

kkkk, hat ko hay nhung voi effect nhu vay thi hat live khong delay va tieng nhac clean, va tieng mic noise less.

co le mixer gia vai ngan USD cung khong the lam duoc

November 3, 2014, 2:00A

ngochuong

Trong bộ vst, có cái vst nào chống hú (feedback) cho micro không bạn?

November 3, 2014, 8:41A

admin

co cai nay khong biet co work khong http://www.tokyodawn.net/tdr-feedback-compressor-2/

minh chi xai EQ thoi

November 3, 2014, 11:07A

karaokepro

karaokepro's avatar

mic voice nghe qua êm, nhac thi nghe hay tuyet lam et

better hon bao giờ et ,,,,,,

November 3, 2014, 11:23A

admin

moi tim thay cai NS1 denoise anh, cai nay no khong good bang ZNoise nhung ma work voi low latency, work realtime khong bi delay.

luc truoc em test znoise voi xnoise bi delay qua xa nen ko xai.

November 4, 2014, 1:19A

ngochuong

admin said:

co cai nay khong biet co work khong http://www.tokyodawn.net/tdr-feedback-compressor-2/

minh chi xai EQ thoi

Ok, thank you nhưng diễn đàn mình ko có nút THANK hả Admin, nhiều lúc lại vào post mỗi cảm ơn ko thôi cũng ngại.

November 5, 2014, 8:04A

Son Nguyen Hoang

Nghe trong như giai đôi mươi ý. Lừa tình quá. :)

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC