Me toi

October 12, 2014, 12:30A

admin

moi thu thu 1 bai. xai only 1 vst RVerb Stereo chone preset bathroom set wet 23

October 13, 2014, 2:45P

karaokepro

karaokepro's avatar

nghe effect good , nghe rat nature hay hay Admin......

December 2, 2014, 10:48P

admin

thanks anh,

update thu lai voi liveoke 1.0.0.1 xai preset01

December 6, 2014, 2:51A

Son Nguyen Hoang

admin said:

thanks anh,

update thu lai voi liveoke 1.0.0.1 xai preset01

Em làm thêm cái giá mic + lưới filter sẽ thấy khác biệt.

December 6, 2014, 12:28P

admin

giá mic + lưới filter la gi anh ?

December 6, 2014, 3:01P

karaokepro

karaokepro's avatar

là cái chân gắn mic va luoi che đấu microphone đó

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC