LiveokeV3 beta need tester

May 19, 2015, 5:03P

admin

http://www.karaoke4pro.com/download/liveokev3.exe

require dll : http://www.karaoke4pro.com/download/d3dx9_43.dll

require vc++2013 X64 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784

in this new sersion:

add Record Video file

add Make XML

to made xml create a Unicode text file (filename.txt ) same name with audio file the add to songlist. then add the audio file to reserved list and mark MakeXML then Play normally. Press Control key to put timestamp. at the end of song new xml file will be created in same folder of audio file

example text file look like this :

*4 *3 *2 *1 Anh đi xuống Tây Đô qua Bắc hôm nao

Vui mua ký chôm chôm duyên dáng em trao

Chôm chôm ngọt như là tiếng rao

Anh ăn vào nghe nhiều xuyến xao

Thương con phà Mỹ Thuận làm sao

*4 *3 *2 *1 Cô em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi

Anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi

Chôm chôm ngọt mơ tình lừa đôi

Câu em mời tôi hồng cánh môi

Lên con phà Mỹ Thuận mà vui

*4 *3 *2 *1 Tuy bên ngoài e ấp mắc cỡ

Nhưng trong lòng như đã gắng bó

Chôm chôm mùa sao chín nỗi nhớ

Anh cau trầu cho nàng làm dâu

*4 *3 *2 *1 Bao năm tháng bon chen nay ghé thăm em

Sao không thấy Chôm chôm cô gái xưa quen

Anh đi tìm có người báo tin

Chôm chơm vườn bây giờ vắng tênh

Em theo chồng qua phà về tỉnh....

Last edited by admin, May 22, 2015, 3:00P

May 23, 2015, 11:23A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

I got some free time today so I tested this.. good looking app! feel smoother and looks much better.

I got some occasion crashed.. while playing... then tried to reserve a song via my android app and it crashed every time...

Will test more today...

May 24, 2015, 2:24A

admin

thanks Vu,

is it crash on begin of song or middle of song ? I guess at beginning ?

did not test with the android controller yet.

is the new feature video recording working ?

is the xml maker working ?

is your CPU support AVX/AVX2 or just SSE2/SSE4 ?

I mainly Test on AVX and SSE4.1 , the playback seem stable ( I can Play who day without crash) , it can easily crash when Playing on network drive and sometime wifi too slow made program crash.

this Program I'm heavily use SIMD( ideally 4X(SSE4.1)-8X(AVX) faster than standard c/c++ code), it may crash on some CPU I dont know yet.

May 24, 2015, 9:22A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

it crashed randomly... sometimes at the beginning, sometimes in the middle...

I haven't tested video recording yet

XML.. I tried to do that but couldn't find where it saved.

I"m not sure about CPU.. how do I check?

May 24, 2015, 11:51A

admin

try cpu-z VU http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

are you playing file on wireless network drive ? I wish I could catch those crash.

May 24, 2015, 12:16P

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries

-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version1.72.0.x64

Processors

-------------------------------------------------------------------------

Number of processors1

Number of threads4

APICs

-------------------------------------------------------------------------

Processor 0

-- Core 0

-- Thread 00

-- Core 1

-- Thread 01

-- Core 2

-- Thread 02

-- Core 3

-- Thread 03

Timers

-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer3.580 MHz

HPET timer14.318 MHz

Perf timer2.273 MHz

Sys timer1.000 KHz

Processors Information

-------------------------------------------------------------------------

Processor 1ID = 0

Number of cores4 (max 4)

Number of threads4 (max 4)

NameIntel Core 2 Quad Q8200

CodenameYorkfield

SpecificationIntel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz

Package (platform ID)Socket 775 LGA (0x4)

CPUID6.7.7

Extended CPUID6.17

Core SteppingM1

Technology45 nm

TDP Limit95.0 Watts

Core Speed1994.8 MHz

Multiplier x Bus Speed6.0 x 332.5 MHz

Rated Bus speed1329.9 MHz

Stock frequency2333 MHz

Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T

L1 Data cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L2 cache2 x 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Controlyes

FID range6.0x - 7.0x

Max VID1.238 V

Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0

APIC ID0

TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type01008005h

Max CPUID level0000000Ah

Max CPUID ext. level80000008h

Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x000000000x0000000A0x756E65470x6C65746E0x49656E69

0x000000010x000106770x000408000x0008E39D0xBFEBFBFF

0x000000020x05B0B1010x005657F00x000000000x2CB4307D

0x000000030x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000040x0C0001210x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0001220x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0041430x01C0003F0x00000FFF0x00000001

0x000000050x000000400x000000400x000000030x00000020

0x000000060x000000010x000000020x000000010x00000000

0x000000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000080x000004000x000000000x000000000x00000000

0x000000090x000000000x000000000x000000000x00000000

0x0000000A0x072802020x000000000x000000000x00000503

0x800000000x800000080x000000000x000000000x00000000

0x800000010x000000000x000000000x000000010x20100800

0x800000020x65746E490x2952286C0x726F43200x4D542865

0x800000030x512032290x206461750x555043200x51202020

0x800000040x303032380x204020200x33332E320x007A4847

0x800000050x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000060x000000000x000000000x080060400x00000000

0x800000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000080x000030240x000000000x000000000x00000000

MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00900

MSR 0x000000170x081000000xAE448721

MSR 0x0000003F0x000000000x00000000

MSR 0x000000CE0x001A07210x7F7F0718

MSR 0x000001A00x000000400x62972489

MSR 0x000000EE0x000000000x877D4B00

MSR 0x0000011E0x000000000xBE702107

MSR 0x000000CD0x000000000x00000804

MSR 0x0000019C0x000000000x88240000

MSR 0x000001980x061A07210x06000621

MSR 0x000001990x000000000x00000621

CPU Thread 1

APIC ID1

TopologyProcessor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

Type01008005h

Max CPUID level0000000Ah

Max CPUID ext. level80000008h

Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x000000000x0000000A0x756E65470x6C65746E0x49656E69

0x000000010x000106770x010408000x0008E39D0xBFEBFBFF

0x000000020x05B0B1010x005657F00x000000000x2CB4307D

0x000000030x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000040x0C0001210x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0001220x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0041430x01C0003F0x00000FFF0x00000001

0x000000050x000000400x000000400x000000030x00000020

0x000000060x000000010x000000020x000000010x00000000

0x000000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000080x000004000x000000000x000000000x00000000

0x000000090x000000000x000000000x000000000x00000000

0x0000000A0x072802020x000000000x000000000x00000503

0x800000000x800000080x000000000x000000000x00000000

0x800000010x000000000x000000000x000000010x20100800

0x800000020x65746E490x2952286C0x726F43200x4D542865

0x800000030x512032290x206461750x555043200x51202020

0x800000040x303032380x204020200x33332E320x007A4847

0x800000050x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000060x000000000x000000000x080060400x00000000

0x800000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000080x000030240x000000000x000000000x00000000

MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00800

MSR 0x000000170x081000000xAE448721

MSR 0x0000003F0x000000000x00000000

MSR 0x000000CE0x001A07210x7F7F0718

MSR 0x000001A00x000000400x62972489

MSR 0x000000EE0x000000000x877D4B00

MSR 0x0000011E0x000000000xBE702107

MSR 0x000000CD0x000000000x00000804

MSR 0x0000019C0x000000000x88260000

MSR 0x000001980x061A07210x06000621

MSR 0x000001990x000000000x0000061A

CPU Thread 2

APIC ID2

TopologyProcessor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

Type01008005h

Max CPUID level0000000Ah

Max CPUID ext. level80000008h

Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x000000000x0000000A0x756E65470x6C65746E0x49656E69

0x000000010x000106770x020408000x0008E39D0xBFEBFBFF

0x000000020x05B0B1010x005657F00x000000000x2CB4307D

0x000000030x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000040x0C0001210x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0001220x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0041430x01C0003F0x00000FFF0x00000001

0x000000050x000000400x000000400x000000030x00000020

0x000000060x000000010x000000020x000000010x00000000

0x000000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000080x000004000x000000000x000000000x00000000

0x000000090x000000000x000000000x000000000x00000000

0x0000000A0x072802020x000000000x000000000x00000503

0x800000000x800000080x000000000x000000000x00000000

0x800000010x000000000x000000000x000000010x20100800

0x800000020x65746E490x2952286C0x726F43200x4D542865

0x800000030x512032290x206461750x555043200x51202020

0x800000040x303032380x204020200x33332E320x007A4847

0x800000050x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000060x000000000x000000000x080060400x00000000

0x800000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000080x000030240x000000000x000000000x00000000

MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00800

MSR 0x000000170x081000000xAE448721

MSR 0x0000003F0x000000000x00000000

MSR 0x000000CE0x001A07210x7F7F0718

MSR 0x000001A00x000000400x62972489

MSR 0x000000EE0x000000000x877D4B00

MSR 0x0000011E0x000000000xBE702107

MSR 0x000000CD0x000000000x00000804

MSR 0x0000019C0x000000000x88270000

MSR 0x000001980x061A07210x0600061A

MSR 0x000001990x000000000x0000061A

CPU Thread 3

APIC ID3

TopologyProcessor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

Type01008005h

Max CPUID level0000000Ah

Max CPUID ext. level80000008h

Cache descriptorLevel 1, D, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 1, I, 32 KB, 1 thread(s)

Cache descriptorLevel 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID

0x000000000x0000000A0x756E65470x6C65746E0x49656E69

0x000000010x000106770x030408000x0008E39D0xBFEBFBFF

0x000000020x05B0B1010x005657F00x000000000x2CB4307D

0x000000030x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000040x0C0001210x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0001220x01C0003F0x0000003F0x00000001

0x000000040x0C0041430x01C0003F0x00000FFF0x00000001

0x000000050x000000400x000000400x000000030x00000020

0x000000060x000000010x000000020x000000010x00000000

0x000000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x000000080x000004000x000000000x000000000x00000000

0x000000090x000000000x000000000x000000000x00000000

0x0000000A0x072802020x000000000x000000000x00000503

0x800000000x800000080x000000000x000000000x00000000

0x800000010x000000000x000000000x000000010x20100800

0x800000020x65746E490x2952286C0x726F43200x4D542865

0x800000030x512032290x206461750x555043200x51202020

0x800000040x303032380x204020200x33332E320x007A4847

0x800000050x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000060x000000000x000000000x080060400x00000000

0x800000070x000000000x000000000x000000000x00000000

0x800000080x000030240x000000000x000000000x00000000

MSR 0x0000001B0x000000000xFEE00800

MSR 0x000000170x081000000xAE448721

MSR 0x0000003F0x000000000x00000000

MSR 0x000000CE0x001A07210x7F7F0718

MSR 0x000001A00x000000400x62972489

MSR 0x000000EE0x000000000x877D4B00

MSR 0x0000011E0x000000000xBE702107

MSR 0x000000CD0x000000000x00000804

MSR 0x0000019C0x000000000x88250000

MSR 0x000001980x061A07210x0600061A

MSR 0x000001990x000000000x0000061A

Chipset

-------------------------------------------------------------------------

NorthbridgeIntel P35/G33/G31 rev. A2

SouthbridgeIntel 82801GB (ICH7/R) rev. A1

Graphic InterfacePCI-Express

PCI-E Link Widthx16

PCI-E Max Link Widthx16

Memory TypeDDR2

Memory Size4 GBytes

ChannelsDual, (Symmetric)

Memory Frequency399.0 MHz (5:6)

CAS# latency (CL)5.0

RAS# to CAS# delay (tRCD)5

RAS# Precharge (tRP)5

Cycle Time (tRAS)12

Row Refresh Cycle Time (tRFC)52

Command Rate (CR)2T

MCHBAR I/O Base address0x0FED14000

MCHBAR I/O Size4096

MCHBAR registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1058 1B 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2001 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3006 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 65

4018 80 03 0A 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5001 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6004 02 80 00 08 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9055 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10000 00 00 00 00 10 00 00 00 08 00 08 00 00 00 00

11045 2C 00 00 00 99 00 A9 48 10 00 00 00 00 00 00

1205F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00

13082 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D

140CB 20 1C 00 E9 A0 1B 00 DF B7 CB 01 E1 D7 DB 01

1500F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

16000 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00

1701B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF

18000 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00

19023 00 00 00 00 00 00 00 80 32 00 00 40 A0 00 00

1A0FF FF 00 00 CF 13 00 00 03 00 00 00 A6 05 00 00

1B000 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00

1C070 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00

1D070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E003 18 55 00 89 00 00 00 F3 00 00 0F 00 03 00 00

1F0C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00

20010 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00

21000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

22017 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00

23000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 1D 00

24000 11 00 01 10 23 01 00 00 07 C4 0E 00 22 39 00

25095 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 0C A5 15

26091 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03

27000 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00

28000 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF

2901C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00

2A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01

2C0F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

30000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

31000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

32000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

33000 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00

34000 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

35000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

36000 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80

37092 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

38000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00

39000 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00

3A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02

3C000 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00

3D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3E000 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00

3F000 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

41000 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40

4205A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

43000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01

44000 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00

4502D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

46000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

47000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

48000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

49000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4A096 85 3A 01 96 A5 42 01 5D B4 3E 06 00 E0 CB 17

4B000 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

50000 00 00 00 00 00 00 00 11 D0 00 00 99 88 00 00

51051 96 00 00 18 0B 00 00 21 01 00 00 60 00 00 00

52000 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 34 33 00 00

53066 55 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00

54000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

55001 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00

56001 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00

57001 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00

58001 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00

59001 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

5A001 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

5B001 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

5C001 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 80 00 00 00

5D00C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38

5E000 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00

5F000 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80

60010 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00

61000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

62017 11 00 58 01 02 24 0C 00 00 00 00 00 00 00 00

63000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 1D 00

64000 11 00 01 10 23 21 00 00 07 C4 0E 00 22 39 00

65095 03 34 AC 06 04 68 54 46 B5 0A 34 0C 0C A5 15

66091 3D 37 0B 78 00 0E 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03

67000 1E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00

68000 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF

6901C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00

6A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01

6C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10

6E000 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00

6F000 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70000 00 08 04 02 01 10 00 00 00 00 00 00 02 10 08

71000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

72000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

73000 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00

74000 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

75000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

76000 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80

77092 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

78000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00

79000 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00

7A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02

7C000 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00

7D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7E000 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00

7F000 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

81000 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40

8205A 1A 00 00 A8 13 FB 00 2A 14 17 01 00 00 00 00

83000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01

84000 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00

8502D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

86000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

87000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

88000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

89000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8A096 85 3A 01 96 A5 42 01 5D B4 3E 06 00 E0 CB 17

8B000 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90000 00 00 00 00 00 00 00 E0 BD 00 00 78 57 00 00

91061 95 00 00 C6 0C 00 00 2A 06 00 00 08 01 00 00

92000 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 10 00 00

93021 23 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00

94000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

95000 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00

96000 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00

97000 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 8A 00 00 00

98000 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 85 00 00 00

99000 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

9A000 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

9B000 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

9C000 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

9D00C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38

9E080 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00

9F000 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00

A1000 00 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 00 00 00

A3018 06 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A5000 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00

A6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AA000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AB000 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

AC000 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AD000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AF000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0000 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B1000 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B2000 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00

B3000 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00

B4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B5008 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00

B6010 00 15 16 00 00 80 00 00 00 00 44 44 00 00 00

B7041 C6 81 FD 41 00 03 18 08 00 00 00 00 00 00 00

B8000 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 08 0A

B900C 0E 11 14 17 1A 1D 20 23 26 29 2C 2F 32 35 38

BA003 03 04 04 05 05 06 06 07 08 0A 0C 0F 12 15 18

BB01B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 39 3C 3F 3F 3F 3F

BC03B 47 3B 47 3C 47 3D 3D 47 3D 47 00 3F 3F 00 00

BD021 1D 12 16 3F 3F 00 00 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F

BE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BF084 10 00 00 FF FF 13 84 13 13 13 13 13 13 13 13

C0034 20 00 00 07 07 0B 0D 80 00 00 00 00 00 00 00

C1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00

C2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C3000 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00

C4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C500F 17 1F 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C8001 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

C9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CA000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CB000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CC000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CD000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00

CE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

CF000 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DA000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DB000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DC000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DD000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DF000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0000 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 C4 01 00 03

E1000 35 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 6D A9 01

E3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E60FF FF FF 0F 00 F0 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

E7000 00 00 4A 13 DD 32 00 20 F0 00 01 00 00 00 00

E8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EA000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EB000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EC000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

ED000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EF000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F20FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FA002 00 02 00 03 00 11 20 AA C2 A2 00 00 00 10 C0

FB000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FC000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FD000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FE000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

FF000 00 00 00 CB 5A DB 06 4C 02 00 80 00 00 00 00

Memory SPD

-------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

SMBus address0x50

Memory typeDDR2

Module formatRegular UDIMM

Manufacturer (ID)Patriot Memory (7F7F7F7F7F0200000000)

Size2048 MBytes

Max bandwidthPC2-6400 (400 MHz)

Part number6400EL Series

Number of banks2

Data width64 bits

CorrectionNone

Nominal Voltage1.80 Volts

EPPyes (1 profiles)

XMPno

AMPno

JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency

JEDEC #13.0-3-3-6-12 @ 200 MHz

JEDEC #24.0-4-4-8-16 @ 266 MHz

JEDEC #35.0-5-5-12-23 @ 400 MHz

EPP timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)

EPP profile #1 (full)5.0-5-5-12-22-2T @ 400 MHz (1.900 Volts)

DIMM #2

SMBus address0x52

Memory typeDDR2

Module formatRegular UDIMM

Manufacturer (ID)Patriot Memory (7F7F7F7F7F0200000000)

Size2048 MBytes

Max bandwidthPC2-6400 (400 MHz)

Part number6400EL Series

Number of banks2

Data width64 bits

CorrectionNone

Nominal Voltage1.80 Volts

EPPyes (1 profiles)

XMPno

AMPno

JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency

JEDEC #13.0-3-3-6-12 @ 200 MHz

JEDEC #24.0-4-4-8-16 @ 266 MHz

JEDEC #35.0-5-5-12-23 @ 400 MHz

EPP timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)

EPP profile #1 (full)5.0-5-5-12-22-2T @ 400 MHz (1.900 Volts)

DIMM #1

SPD registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0080 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00

100C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 1E 01

2017 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00

3000 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F1

407F 7F 7F 7F 7F 02 00 00 02 36 34 30 30 45 4C 20

5053 65 72 69 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF

70FF FF FF FF 84 50 01 20 25 25 20 32 32 1E 3C 37

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM #2

SPD registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0080 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00

100C 08 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 32 1E 32 1E 01

2017 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00

3000 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 F1

407F 7F 7F 7F 7F 02 00 00 02 36 34 30 30 45 4C 20

5053 65 72 69 65 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 6D 56 4E B1 21 FF FF FF FF FF FF FF FF

70FF FF FF FF 84 50 01 20 25 25 20 32 32 1E 3C 37

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Monitoring

-------------------------------------------------------------------------

Mainboard ModelG31T-M (0x00000179 - 0x004EE3A0)

LPCIO

-------------------------------------------------------------------------

LPCIO VendorITE

LPCIO ModelIT8718

LPCIO Vendor ID0x90

LPCIO Chip ID0x8718

LPCIO Revision ID0x4

Config Mode I/O address0x2E

Config Mode LDN0x4

Config Mode registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0000 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2087 18 04 10 00 01 00 04 01 08 00 00 1F 00 00 00

3001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600A 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Register spaceLPC, base address = 0x0A10

Hardware Monitors

-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitorITE IT87

Voltage 01.14 Volts [0x47] (CPU VCORE)

Voltage 12.13 Volts [0x85] (VIN1)

Voltage 21.87 Volts [0x75] (DRAM)

Voltage 35.03 Volts [0xBB] (+5V)

Voltage 42.13 Volts [0x85] (VIN2)

Voltage 74.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)

Voltage 83.31 Volts [0xCF] (VBAT)

Temperature 235°C (95°F) [0x23] (TMPIN2)

Fan 12136 RPM [0x13C] (FANIN1)

Fan PWM 00 pc [0x0] (FANPWM0)

Fan PWM 10 pc [0x0] (FANPWM1)

Fan PWM 20 pc [0x0] (FANPWM2)

Register spaceLPC, base address = 0x0A10

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0019 10 FF 04 00 00 00 00 00 80 54 09 07 FF 3D FF

10FF FF FF 70 D7 00 00 00 FF 01 FF FF FF FF FF FF

204A 85 75 BB 85 04 06 B8 CF 80 80 23 80 E9 12 12

30FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

40FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 9C 22 FF FF FF FF

50FF 04 7F 7F 7F 50 00 00 90 F6 39 12 60 00 00 00

607F 7F 7F 00 00 64 FF FF 7F 7F 7F 00 00 64 FF FF

707F 7F 7F 00 00 64 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00

90FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF

A000 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF

B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitorACPI

Temperature 030°C (86°F) [0xBD8] (THRM)

Hardware monitorNVIDIA NVAPI

Voltage 00.86 Volts [0x35E] (VIN0)

Temperature 028°C (82°F) [0x1C] (TMPIN0)

Fan 01290 RPM [0x50A] (FANIN0)

Fan PWM 040 pc [0x28] (FANPWMIN0)

PCI Devices

-------------------------------------------------------------------------

DescriptionHost Bridge

Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x29C0

Revision ID0x02

PI0x00

SubClass0x00

BaseClass0x06

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x00

Int. Pin0x00

PCI capability

Caps classVendor Dependant

Caps offset0xE0

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 C0 29 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4001 90 D1 FE 00 00 00 00 01 40 D1 FE 00 00 00 00

5000 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6001 00 00 E0 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9010 11 11 00 00 33 33 00 40 00 4F 00 00 1A 38 00

A040 00 00 14 00 00 00 C0 00 00 00 C0 00 00 00 C0

B000 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 49 00 00 00 00 00 00 6E

E009 00 0B B1 62 00 A5 0B 63 1C 16 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 90 0F 03 00 00 00 00 00

DescriptionPCI to PCI Bridge

Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x29C1

Revision ID0x02

PI0x00

SubClass0x04

BaseClass0x06

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x01

PCI header

Primary bus0x00

Secondary bus0x01

Int. Line0x00

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classSubsystem Vendor

Caps offset0x88

SubVendor ID0x8086

SubSystem ID0x0000

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x80

Caps version1.2

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x90

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0xA0

Device typeRoot Port of PCI-E Root Complex

Port2

Version1.0

Physical slot#0

Presence detectyes

Link width16x (max 16x)

Extended capabilities

Caps classVirtual Channel

Caps offset0x100

Caps classRoot Complex Link Declaration

Caps offset0x140

Link Entries #1

Port Number2

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 C1 29 07 05 10 00 02 00 04 06 08 00 01 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D0 D0 00 20

2000 FD A0 FE 01 CE F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

3000 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1A 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02

8001 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00

9005 A0 01 00 0C F0 E0 FE A1 49 00 00 00 00 00 00

A010 00 41 01 00 80 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02

B041 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 08 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 01 00 03 E1 3F 80 90 0F 03 00 00 F0 00 F5

10002 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11000 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DescriptionMultimedia device

Locationbus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27D8

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x04

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 0 (memory)0xFCFFC000

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x10

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x50

Caps version1.1

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x60

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0x70

Device typeRoot Complex Integrated Endpoint Device

Port0

Version1.0

Link width0x (max 0x)

Extended capabilities

Caps classVirtual Channel

Caps offset0x100

Caps classRoot Complex Link Declaration

Caps offset0x130

Link Entries #1

Port Number15

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00

1004 C0 FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

4003 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5001 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6005 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7010 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

10002 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11000 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13005 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00

DescriptionPCI to PCI Bridge

Locationbus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27D0

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x04

BaseClass0x06

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x81

PCI header

Primary bus0x00

Secondary bus0x02

Int. Line0x00

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0x40

Device typeRoot Port of PCI-E Root Complex

Port1

Version1.0

Physical slot#4

Presence detectyes

Link width1x (max 1x)

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x80

PCI capability

Caps classSubsystem Vendor

Caps offset0x90

SubVendor ID0x1019

SubSystem ID0x2639

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0xA0

Caps version1.1

Extended capabilities

Caps classVirtual Channel

Caps offset0x100

Caps classRoot Complex Link Declaration

Caps offset0x180

Link Entries #1

Port Number1

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 D0 27 07 05 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 00

20B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3000 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00

4010 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01

5040 00 11 30 60 05 00 01 3A 10 40 00 08 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8005 90 01 00 0C F0 E0 FE 91 49 00 00 00 00 00 00

900D A0 00 00 19 10 39 26 00 00 00 00 00 00 00 00

A001 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00

E000 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

10002 00 01 18 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00

11001 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 01 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DescriptionUSB Controller (UHCI)

Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27C8

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x80

PCI header

Address 4 (port)0x0000CC00

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x17

Int. Pin0x01

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2001 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionUSB Controller (UHCI)

Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27C9

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 4 (port)0x0000C880

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x13

Int. Pin0x02

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2081 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionUSB Controller (UHCI)

Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27CA

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 4 (port)0x0000C800

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x12

Int. Pin0x03

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2001 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionUSB Controller (UHCI)

Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27CB

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 4 (port)0x0000C480

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x10

Int. Pin0x04

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2081 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionUSB 2.0 Controller (EHCI)

Locationbus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27CC

Revision ID0x01

PI0x20

SubClass0x03

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 0 (memory)0xFCFFBC00

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x17

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x50

Caps version1.1

PCI capability

Caps classDebug Port

Caps offset0x58

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00

1000 BC FF FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5001 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00

6020 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0

7000 00 DD 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88

E000 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20

DescriptionPCI to PCI Bridge

Locationbus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x244E

Revision ID0xE1

PI0x01

SubClass0x04

BaseClass0x06

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x01

PCI header

Primary bus0x00

Secondary bus0x03

Int. Line0xFF

Int. Pin0x00

PCI capability

Caps classSubsystem Vendor

Caps offset0x50

SubVendor ID0x1019

SubSystem ID0x2639

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 20 F0 00 80 22

20F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3000 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00

4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00

500D 00 00 00 19 10 39 26 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionPCI to ISA Bridge

Locationbus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27B8

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x01

BaseClass0x06

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x80

PCI header

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x00

Int. Pin0x00

PCI capability

Caps classVendor Dependant

Caps offset0xE0

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4001 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

608A 8A 83 8B D0 00 00 00 80 80 80 85 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 0D 14 01 0A FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A020 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00

B000 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D033 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00

E009 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F001 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionIDE Controller

Locationbus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27DF

Revision ID0x01

PI0x8A

SubClass0x01

BaseClass0x01

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 4 (port)0x0000FFA0

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x00

Int. Pin0x01

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 DF 27 05 00 88 02 01 8A 01 01 00 00 00 00

1001 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

20A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

4000 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionIDE Controller

Locationbus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27C0

Revision ID0x01

PI0x8F

SubClass0x01

BaseClass0x01

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 0 (port)0x0000C400

Address 1 (port)0x0000C080

Address 2 (port)0x0000C000

Address 3 (port)0x0000BC00

Address 4 (port)0x0000B880

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x13

Int. Pin0x02

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x70

Caps version1.1

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 C0 27 05 00 B0 02 01 8F 01 01 00 00 00 00

1001 C4 00 00 81 C0 00 00 01 C0 00 00 01 BC 00 00

2081 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00

4003 A3 07 A3 00 00 00 00 05 00 01 01 00 00 00 00

5000 00 00 00 F0 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7001 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8005 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 3F 00 80 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionSMBus Controller

Locationbus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)

Common header

Vendor ID0x8086

Model ID0x27DA

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x05

BaseClass0x0C

Cache Line0x00

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 4 (port)0x00000400

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x2639

Int. Line0x0B

Int. Pin0x02

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0086 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00

1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2001 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 39 26

3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00

4001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00

DescriptionVGA Controller

Locationbus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x10DE

Model ID0x11C6

Revision ID0xA1

PI0x00

SubClass0x00

BaseClass0x03

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x80

PCI header

Address 0 (memory)0xFD000000

Address 1 (memory)0xD0000000

Address 3 (memory)0xCE000000

Address 5 (port)0x0000DC00

Subvendor ID0x1458

Subsystem ID0x3554

Int. Line0x10

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x60

Caps version1.2

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x68

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0x78

Device typePCI-E Endpoint Device

Port0

Version1.0

Link width16x (max 16x)

PCI capability

Caps classVendor Dependant

Caps offset0xB4

Extended capabilities

Caps classVirtual Channel

Caps offset0x100

Caps classPower Budgeting

Caps offset0x128

Caps classVendor Specific

Caps offset0x600

Vendor ID1

Size36

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00DE 10 C6 11 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 80 00

1000 00 00 FD 0C 00 00 D0 00 00 00 00 0C 00 00 CE

2000 00 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00 58 14 54 35

3000 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

4058 14 54 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5001 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00

6001 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 10 B4 01 00 E1 8D 2C 01

8010 29 00 00 01 3D 45 00 41 00 01 11 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 09 00 14 01 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10002 00 81 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

11000 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 04 00 01 60 00 00 00 00

13021 81 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DescriptionMultimedia device

Locationbus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)

Common header

Vendor ID0x10DE

Model ID0x0E0B

Revision ID0xA1

PI0x00

SubClass0x03

BaseClass0x04

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x80

PCI header

Address 0 (memory)0xFEA7C000

Subvendor ID0x1458

Subsystem ID0x3554

Int. Line0x11

Int. Pin0x02

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x60

Caps version1.2

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x68

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0x78

Device typePCI-E Endpoint Device

Port0

Version1.0

Link width16x (max 16x)

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00DE 10 0B 0E 06 00 10 00 A1 00 03 04 08 00 80 00

1000 C0 A7 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 54 35

3000 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

4058 14 54 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5000 00 00 00 00 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00

6001 68 03 00 08 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00

7000 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 E1 8D 2C 01

8010 21 00 00 01 3D 45 00 41 00 01 11 00 00 00 00

9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

A000 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 20 46 00

11000 20 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DescriptionEthernet Controller

Locationbus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)

Common header

Vendor ID0x10EC

Model ID0x8136

Revision ID0x01

PI0x00

SubClass0x00

BaseClass0x02

Cache Line0x08

Latency0x00

Header0x00

PCI header

Address 0 (port)0x0000E800

Address 2 (memory)0xFEBFF000

Subvendor ID0x1019

Subsystem ID0x8136

Int. Line0x10

Int. Pin0x01

PCI capability

Caps classPower Management

Caps offset0x40

Caps version1.1

PCI capability

Caps classVirtual Product Data

Caps offset0x48

PCI capability

Caps classMessage Signalled Interrupts

Caps offset0x50

PCI capability

Caps classPCI Express

Caps offset0x60

Device typePCI-E Endpoint Device

Port0

Version1.0

Link width1x (max 1x)

PCI capability

Caps classVendor Dependant

Caps offset0x84

Extended capabilities

Caps classAdvanced Error Reporting

Caps offset0x100

Caps classVirtual Channel

Caps offset0x12C

Caps classDevice Serial Number

Caps offset0x148

Caps classPower Budgeting

Caps offset0x154

PCI registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00EC 10 36 81 07 00 10 00 01 00 00 02 08 00 00 00

1001 E8 00 00 00 00 00 00 04 F0 BF FE 00 00 00 00

2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 36 81

3000 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

4001 48 C2 F7 00 01 00 00 03 50 00 00 00 00 00 00

5005 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6010 84 01 00 20 7F 00 00 17 21 10 00 11 F4 03 00

7040 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8000 00 00 00 09 00 4C 01 01 1C 02 00 FB FF FF 11

9008 30 00 00 E0 FB 0B 00 E2 D1 0D 00 C5 05 00 00

A002 28 FF 01 00 00 00 00 00 01 00 00 03 00 03 00

B000 00 00 00 FF 3F FF 3F FF FF 00 00 00 00 00 00

C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10001 00 C1 12 00 00 00 00 00 00 10 00 11 20 06 00

11000 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00

12000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 81 14

13000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DMI

-------------------------------------------------------------------------

DMI BIOS

vendorAmerican Megatrends Inc.

version080014

date06/29/2007

ROM size512 KB

DMI System Information

manufacturerECS

productG31T-M

version1.0

serial00000000

UUID{03000200-0400-0500-0006-000700080009}

SKUTo Be Filled By O.E.M.

familyTo Be Filled By O.E.M.

DMI Baseboard

vendorECS

modelG31T-M

revision1.0

serial00000000

DMI System Enclosure

manufacturerECS

chassis typeDesktop

chassis serial00000000

DMI Processor

manufacturerIntel

modelIntel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz

clock speed2333.0 MHz

FSB speed333.0 MHz

multiplier7.0x

DMI Physical Memory Array

locationMotherboard

usageSystem Memory

correctionNone

max capacity4096 MBytes

max# of devices2

DMI Memory Device

designationDIMM0

formatDIMM

typeSDRAM

total width64 bits

data width64 bits

size2048 MBytes

DMI Memory Device

designationDIMM1

formatDIMM

typeSDRAM

total width64 bits

data width64 bits

size2048 MBytes

Storage

-------------------------------------------------------------------------

Drive0

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_st2000dm&prod_001-9yn164&rev_0125#152d00539000&3#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameST2000DM 001-9YN164

Capacity1863.0 GB

SMART SupportYes

Drive1

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_epson&prod_stylus_storage&rev_1.00#7&ae9d0e0&0&l14p10508091419380&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameEPSON Stylus Storage

SMART SupportYes

Drive2

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_st3000dm&prod_001-1ch166&rev_0125#152d00539000&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameST3000DM 001-1CH166

Capacity2794.5 GB

SMART SupportYes

Drive3

Device Path\\?\ide#diskmaxtor_stm3500630as_____________________3.aae___#5&2b76ea76&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameMAXTOR STM3500630AS

Capacity465.8 GB

SMART SupportYes

Drive4

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_toshiba&prod_external_usb_3.0&rev_5438#20140614010543&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameTOSHIBA External USB 3.0

Capacity4657.5 GB

SMART SupportYes

Drive5

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_wdc_wd30&prod_ezrx-00speb0&rev_0125#152d00539000&1#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameWDC WD30 EZRX-00SPEB0

Capacity2794.5 GB

SMART SupportYes

Drive6

Device Path\\?\usbstor#disk&ven_wdc_wd10&prod_ears-00y5b1&rev_0125#152d00539000&2#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

TypeFixed

NameWDC WD10 EARS-00Y5B1

Capacity931.5 GB

SMART SupportYes

USB Devices

-------------------------------------------------------------------------

USB DeviceUSB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC505

USB DeviceUSB Composite Device, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x0AC8, product=0x3420

USB DeviceUSB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04B8, product=0x081E

USB DeviceUSB Mass Storage Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0480, product=0xD011

USB DeviceGeneric USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x1A40, product=0x0101

USB DeviceUSB Composite Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC52B

USB DeviceUSB Mass Storage Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x152D, product=0x0567

Graphics

-------------------------------------------------------------------------

Number of adapters1

Graphic APIs

-------------------------------------------------------------------------

APINVIDIA I/O

APINVIDIA NVAPI

Display Adapters

-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0

NameNVIDIA GeForce GTX 650 Ti

Board ManufacturerGIGABYTE Technology

RevisionA1

Memory size2 GB

PCI devicebus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)

Vendor ID0x10DE (0x1458)

Model ID0x11C6 (0x3554)

Performance Level2D Desktop

Core clock324.0 MHz

Memory clock324.0 MHz

Performance LevelDefault

Core clock549.0 MHz

Memory clock810.0 MHz

Performance Level3D Applications

Core clock1032.5 MHz

Memory clock2700.0 MHz

Win32_VideoControllerAdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)

Win32_VideoControllerDriverVersion = 9.18.13.4752

Win32_VideoControllerDriverDate = 02/05/2015

Monitor 0

ModelQ19wb (ViewSonic)

IDVSCB71E

SerialQCW063700205

Manufacturing DateWeek 37, Year 2006

Size19.1 inches

Max Resolution1440 x 900 @ 59 Hz

Horizontal Freq. Range30-82 kHz

Vertical Freq. Range56-75 Hz

Max Pixel Clock140 MHz

Gamma Factor2.2

Monitor 1

ModelHF199H ()

IDHSD1843

Serial80910D22

Manufacturing DateWeek 9, Year 2008

Size20.5 inches

Max Resolution1440 x 900 @ 59 Hz

Horizontal Freq. Range30-83 kHz

Vertical Freq. Range55-75 Hz

Max Pixel Clock140 MHz

Gamma Factor2.2

Software

-------------------------------------------------------------------------

Windows VersionMicrosoft Windows 8 (6.2) Enterprise Edition 64-bit (Build 9200)

DirectX Version11.0

ACPI

-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

_GPE

_L0A

_L1B

_L09

_L0B

_L1F

_L05

_L03

_L04

_L0C

_L0E

_L0D

_L00

_L06

_PR_

P001

CPU1

P002

CPU2

P003

CPU3

P004

CPU4

_SB_

PR00

AR00

PR01

AR01

PR04

AR04

PR05

AR05

PR06

AR06

PR07

AR07

PR08

AR08

PR09

AR09

PRSA

PRSB

PRSC

PRSD

PRSE

PRSF

PRSG

PRSH

PCI0

_HID

_ADR

_BBN

_UID

_PRT

_S3D

_CID

MCH_

_HID

_UID

_CRS

NPTS

NWAK

P0P2

_ADR

_PRW

P0P1

_ADR

_PRW

_PRT

SBRG

_ADR

IELK

_HID

RXA0

[ ]

[ ]

PBLV

[ ]

[ ]

PBMS

[ ]

PMCS

ECNS

[ ]

ECT1

ELEN

[ ]

_STA

SMOD

GPBS

SPTS

SWAK

APMP

[ ]

APMC

APMS

[ ]

[ ]

[ ]

BRTC

PMS0

[ ]

[ ]

RTCS

[ ]

WAKS

[ ]

PWBT

[ ]

SMIE

[ ]

[ ]

PS1E

[ ]

PS1S

[ ]

PMIO

[ ]

[ ]

PRTS

[ ]

PPWS

PIC_

_HID

_CRS

DMAD

_HID

_CRS

TMR_

_HID

_CRS

RTC0

_HID

_CRS

SPKR

_HID

_CRS

COPR

_HID

_CRS

CIR_

_HID

_STA

_DIS

_CRS

_SRS

_PRS

IRST

IRPR

PBUF

IRCR

IRSR

FDC_

_HID

_FDE

_STA

_DIS

_CRS

_SRS

_PRS

LPTE

_HID

_STA

_DIS

_CRS

_SRS

_PRS

LPPR

EPPR

PS2K

_HID

_CID

_STA

_CRS

_PRW

_PSW

PS2M

_HID

_CID

_STA

M2R0

M2R1

_CRS

_PRW

_PSW

SIOR

_HID

_UID

CRS_

_CRS

DCAT

IKEY

KBFG

MSFG

UR1F

ENFG

EXFG

LPTM

UHID

ORF0

ORF1

ORF2

ANF0

ANF2

ANF4

STF0

STF1

SIOS

SIOW

SIOH

IOID

[ ]

INDX

DATA

[ ]

[ ]

LDN_

[ ]

OP29

[ ]

ACTR

[ ]

IOAH

IOAL

IOH2

IOL2

[ ]

INTR

[ ]

DMCH

[ ]

OPC4

[ ]

OPT0

OPT1

OPT2

OPT3

OPT4

[ ]

OPT8

CGLD

DSTA

DCNT

CRS1

IRQM

DMAM

IO11

IO12

LEN1

CRS2

IRQE

DMAE

IO21

IO22

LEN2

IO31

IO32

LEN3

DCRS

DSRS

RMSC

_HID

_UID

CRS_

_CRS

HPET

_HID

CRS_

[ ]

HPTS

[ ]

HPTE

[ ]

_STA

_CRS

LPCR

RX80

[ ]

[ ]

LPCD

LPCE

DBPT

DDLT

RRIO

WX82

RDMA

FWH_

_HID

CRS_

BS00

BL00

BS10

BL10

_CRS

FWHE

_HID

_UID

CRS_

_CRS

FHR0

[ ]

FHD1

[ ]

FHD0

OMSC

_HID

_UID

CRS_

CRS1

_CRS

UAR1

_UID

_HID

_STA

_DIS

_CRS

_SRS

_PRS

CMPR

UAR2

_UID

_HID

_STA

_DIS

_CRS

_SRS

_PRS

CMPR

PIX0

TPM_

_HID

_CID

_UID

_CRS

_STA

_INI

OSBW

PCIE

_HID

_UID

CRS_

_CRS

IDE0

_ADR

REGF

_REG

TIM0

TMD0

PIO0

DMA0

PIO1

DMA1

CHNF

CFG2

[ ]

PMPT

PSPT

PMRI

[ ]

SMPT

SSPT

SMRI

[ ]

PSRI

SSRI

[ ]

PM3E

PS3E

SM3E

SS3E

[ ]

PMUT

[ ]

PSUT

[ ]

SMUT

[ ]

SSUT

[ ]

[ ]

PM6E

PS6E

SM6E

SS6E

PMCR

PSCR

SMCR

SSCR

[ ]

PMAE

PSAE

SMAE

SSAE

GMPT

GMUE

GMUT

GMCR

GSPT

GSUE

GSUT

GSCR

CHN0

_ADR

_GTM

_STM

DRV0

_ADR

_GTF

DRV1

_ADR

_GTF

CHN1

_ADR

_GTM

_STM

DRV0

_ADR

_GTF

DRV1

_ADR

_GTF

GTM_

STM_

AT01

AT02

AT03

AT04

ATA0

ATA1

ATA2

ATA3

ATAB

CMDC

GTFB

GTF_

RATA

NATA

IDE1

_ADR

REGF

_REG

TIM0

TMD0

PIO0

DMA0

PIO1

DMA1

CHNF

CFG2

[ ]

PMPT

PSPT

PMRI

[ ]

SMPT

SSPT

SMRI

[ ]

PSRI

SSRI

[ ]

PM3E

PS3E

SM3E

SS3E

[ ]

PMUT

[ ]

PSUT

[ ]

SMUT

[ ]

SSUT

[ ]

[ ]

PM6E

PS6E

SM6E

SS6E

PMCR

PSCR

SMCR

SSCR

[ ]

PMAE

PSAE

SMAE

SSAE

GMPT

GMUE

GMUT

GMCR

GSPT

GSUE

GSUT

GSCR

CHN0

_ADR

_GTM

_STM

DRV0

_ADR

_GTF

DRV1

_ADR

_GTF

CHN1

_ADR

_GTM

_STM

DRV0

_ADR

_GTF

DRV1

_ADR

_GTF

GTM_

STM_

AT01

AT02

AT03

AT04

ATA0

ATA1

ATA2

ATA3

ATAB

CMDC

GTFB

GTF_

RATA

MC97

_ADR

_PRW

P0P4

_ADR

_PRW

_PRT

P0P5

_ADR

_PRW

_PRT

P0P6

_ADR

_PRW

_PRT

P0P7

_ADR

_PRW

_PRT

P0P8

_ADR

_PRW

_PRT

P0P9

_ADR

_PRW

_PRT

USB0

_ADR

BAR0

[ ]

USBW

[ ]

_S3D

_PSW

_PRW

USB1

_ADR

BAR0

[ ]

USBW

[ ]

_S3D

_PSW

_PRW

USB2

_ADR

BAR0

[ ]

USBW

[ ]

_S3D

_PSW

_PRW

USB3

_ADR

BAR0

[ ]

USBW

[ ]

_S3D

_PSW

_PRW

EUSB

_ADR

_PRW

SUPP

CTRL

_OSC

GFX0

_ADR

IGDM

[ ]

SIGN

SIZE

OVER

SVER

VVER

GVER

MBOX

[ ]

IBTT

IPSC

IPAT

[ ]

IBIA

IBLC

[ ]

ITVF

ITVM

[ ]

IDVM

IDVS

ISSC

[ ]

[ ]

DRDY

CSTS

CEVT

[ ]

DIDL

DDL2

DDL3

DDL4

DDL5

DDL6

DDL7

DDL8

CPDL

CPL2

CPL3

CPL4

CPL5

CPL6

CPL7

CPL8

CADL

CAL2

CAL3

CAL4

CAL5

CAL6

CAL7

CAL8

NADL

NDL2

NDL3

NDL4

NDL5

NDL6

NDL7

NDL8

ASLP

TIDX

CHPD

CLID

CDCK

SXSW

EVTS

CNOT

NRDY

[ ]

SCIE

GEFC

GXFC

GESF

[ ]

PARM

DSLP

[ ]

ARDY

ASLC

TCHE

ALSI

BCLP

PFIT

CBLV

BCLM

CPFM

EPFM

[ ]

GVD1

TCOI

[ ]

[ ]

[ ]

SCIS

[ ]

DBTB

GSCI

GBDA

SBCB

IGDP

[ ]

[ ]

[ ]

GIVD

[ ]

GUMA

[ ]

[ ]

GMFN

[ ]

[ ]

CDCT

[ ]

[ ]

GSSE

GSSB

GSES

[ ]

ASLS

M512

M1GB

OPBS

OPTS

OWAK

MCHP

[ ]

[ ]

TASM

[ ]

CRS_

MIN5

MAX5

LEN5

MIN6

MAX6

LEN6

MIN7

MAX7

LEN7

_CRS

BN00

SLPS

SLPB

_HID

_STA

SBEV

_PRW

RMEM

_HID

_UID

CRS_

_CRS

PWRB

_HID

_UID

_STA

_PRW

BUFA

IRA0

LNKA

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKB

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKC

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKD

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKE

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKF

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKG

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

LNKH

_HID

_UID

_STA

_PRS

_DIS

_CRS

_SRS

XCPD

XNPT

XCAP

XDCP

XDCT

XDST

XLCP

XLCT

XLST

XSCP

XSCT

XSST

XRCT

MUTE

RBPE

RWPE

RDPE

WBPE

WWPE

WDPE

RWDP

RPME

_SI_

_TZ_

KELV

THRM

_TMP

_CRT

_REV

_OS_

_OSI

_GL_

DP80

DP90

SPIO

IOPB

IOPL

IOEB

IOEL

IOGB

IOGL

IOSB

IOSL

PMBS

PMLN

GPBS

GPLN

SMBS

SMBL

PM30

SUSW

SMIO

APIC

SMIP

TOBS

SUCC

NVLD

CRIT

NCRT

LIDS

PCIB

PCIL

BIOS

[ ]

SS1_

SS2_

SS3_

SS4_

[ ]

IOST

TOPM

ROMS

MG1B

MG1L

MG2B

MG2L

[ ]

DMAX

HPTA

CPB0

CPB1

CPB2

CPB3

ASSB

AOTB

AAXB

SMIF

DTSE

DTS1

DTS2

MPEN

TPMF

MG3B

MG3L

MH1B

MH1L

RRIO

RDMA

PICM

_PIC

OSVR

OSFL

MCTH

PRWP

GPRW

WAKP

DEB0

[ ]

DBG8

DEB1

[ ]

DBG9

FZTF

[ ]

PIRA

PIRB

PIRC

PIRD

[ ]

PIRE

PIRF

PIRG

PIRH

HWMF

WOTB

WSSB

WAXB

_PTS

_WAK

_S0_

_S3_

_S4_

_S5_

PTS_

WAK_May 24, 2015, 12:17P

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

Sorry I couldn't attach the report file :)

Yeah I was testing the songs from a network drive.

May 24, 2015, 3:49P

admin

CPU same as my karaoke machine (core2quad 8500) primary use SSE2 and SSE4.1 instruction.

can you copy some file locally and test see it has any crash ?

record video is simple to test, you can set playback device to realtek, recording device to stereo mix, and check record video box then record normally

xml file should be save same location of audio/video file and text file

May 29, 2015, 7:49P

Hung

Try it. but song catalog wont do anything beside display all song. cant play

May 29, 2015, 11:28P

admin

after added songs, click play not playing ?

May 31, 2015, 1:56P

admin

Vu, I tried your android control, working fine dont see any problem. I reserve, let it random play, playing while changing audio devices. for several hours now. I'm playing on a wired network drive. As far as I can see, it only have a problem with wireless network drive ( especially the USB adapter).

you get any better freezing yet ?

June 10, 2015, 10:36P

Hung

@Admin yes , when open song catalog, double click on song it and doesnt do anything. nor playing.

@Vu i use you android app. it say load 21000 song , but when i search it doesnt show up , only show up those 1st couple thousand , any song after that it doesnt give any kind result.. any things that you could think off that causing this?

thanks

June 10, 2015, 11:36P

admin

Hung, you can drag/drop the song to reserve or delete from reservelist. drag the song(up/down) from reserve list to move it up/down. or you can use windows client to control it or android control

June 11, 2015, 4:08P

Hung

able to get it work now. but unable to get the client v2 to connect. all fire wall are home. on home network, and no security . dunno what could it be.

June 11, 2015, 6:52P

Hung

@Vu disregard the search issue, dont know what happend open close quite a few time now it work. lol

June 11, 2015, 9:27P

admin

Hung said:

able to get it work now. but unable to get the client v2 to connect. all fire wall are home. on home network, and no security . dunno what could it be.

could be windows firewall ? did you check allow the first time you run

June 12, 2015, 9:10A

Hung

yea windows firewall are off. on both computer home , work and public. even turn off router firewall for testing but cant seem to get it to connect.

June 12, 2015, 12:09P

admin

if you run both on same computer, is it connected ?

July 8, 2015, 10:28A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

So I got more time today to play with this. Yeah, I could connect my android app to it but when I tried to refresh songlist from the app, it doesn't do anything... I kept on waiting :) did yours work?

July 8, 2015, 10:32A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

I also noticed that when I add a DIR, it ignores the *.pattern file... can you check? I looked into my songs.list file and a lot of them doesn't have a title.

50001; ; ; ; ;VanSon K03;F:\Karaoke\12-2011\Van Son\Van Son Karaoke 03 - Em con be lam anh oi\VanSon K03.09 - Tung Quang - Cry - EN.mkv;.mkv; ; ;0; ;0;False;0; ; ;0.000000;Requester

50002; ;Timbaland ft; ; ;[POPVOB];F:\Karaoke\06-2011\English\Pop\[POPVOB]-Timbaland ft. OneRepublic - Apologize (Karaoke) - EN.mp4;.mp4; ; ;0; ;0;False;0; ; ;0.000000;Requester

50003; ;K; ; ;LCK_01;F:\Karaoke\06-2011\English\The Lover Collection Karaoke\LCK_01-K. Livgren-Dust In The Wind - EN.vob;.vob; ; ;0; ;0;False;0; ; ;0.000000;Requester

50004; ; ; ; ;VanSon K03;F:\Karaoke\12-2011\Van Son\Van Son Karaoke 03 - Em con be lam anh oi\VanSon K03.03 - Tuan Vu - Lam lo - VN.mkv;.mkv; ; ;0; ;0;False;0; ; ;0.000000;Requester

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC