Karaoke Song Controller V2.0

December 4, 2014, 11:49P

Thenhan

Hi Vu,

On Note 2 Android 4.3 it runs but can't connect after enter IP ... ckick back then power buuton (no red power button when touched).

For tablet Apex has Android 4.4, the "x" on the song reserved window does not work properly, sometimes it does not response to the "x" touched.

Have you seen those problems?

Nhan

Last edited by Thenhan, December 4, 2014, 11:53P

December 16, 2014, 8:50P

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

Yes, I've seen and experienced all of those symptoms... This turns out not working 100% as I was hoping. I was hoping to have one development version to support both Android and iOS but apparently it didn't work nicely with both.

I am working on a new version for Android with Google brand new design. Will release soon.

Meanwhile, I encourage users to go back to the Original Android version, it's more stable...

December 17, 2014, 1:08P

admin

wow silently write new app. Good job VU

January 9, 2015, 8:06P

Son Nguyen Hoang

Version mới này hay quá bác Vũ.

Tuy nhiên bác Vũ xem bỏ mấy cái hỏi có " Are you sure" ở chữ thập tác vụ đi. Chẳng hạn chuyển music sang karaoke mà lại xác thực lại thì hát song ca thế nào được. Nói chung không cần hỏi sure trong + tác vụ.

Ngoài ra khi đánh tắt tên bài hát ví dụ: nvtl => Bài hát Nối vòng tay lớn không được đưa lên dòng đầu tiên mà nhiều bài trước nó là: Hành trình nối vòng tay lớn (htnvtl), Người về từ lòng đất (nvtld) lại ở trên; Ngoài ra tên tác giả cũng được cho vào trong search chứ không chọn Tên bài riêng chọn Tên tác giả riêng như phiên bản cũ nên chọn ra nhiều lựa chọn hơi bất tiện.

Cảm ơn bác

Last edited by Son Nguyen Hoang, January 9, 2015, 8:07P

January 10, 2015, 8:08P

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

There was times where a lot of complains that other people accidentally click those control buttons while one person is singing. So the check was put in to prevent that. I know there'd be an extra step to do but it's not going to ruin the current song that other person is singing.

Maybe the "audio track" switch doesn't affect much... but I wanted to hear more from users.

I notice the "search" like you mentioned ... there might be a way to fix it.. I will have to look into it.

I am working on making LiveOke Remote compatible with the new LiveOke v2.0 just released. As soon as it's working.. I'll work on these suggestions.

Thanks.

November 14, 2015, 8:59P

vmtruong

Cho e xin 1 cái menu "bài hát mới cập nhật" đi anh Vu Nguyen

Last edited by vmtruong, November 14, 2015, 9:00P

November 19, 2015, 12:29A

Vu Nguyen

Vu Nguyen's avatar

Adding a new menu is easy :) but "bai hat moi cap nhat" la work nhu the nao? new songs added? Ban co the noi ro hon mot chut cho minh hieu :)

Last edited by Vu Nguyen, November 19, 2015, 12:29A

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC