[Help] - Admin check email ID forum.

August 6, 2014, 6:02A

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn's avatar

<p>Admin check dùm em email : truonglxhq@gmail.com , anh ấy đã đăng ký ID ngày 14/1/2014 , em active point để email : truonglxhq@gmail.com lên VIP forever nhưng không thấy trong list để active. Nhờ admin check dùm em.Thanks Admin.</p>
<p>Email : truonglxhq@gmail.com ( đã chuyển khoản thanh toán thành công ) </p>


Liên hệ mua VIP tại Vietnam
----------------------------
Giá 899.000 VNĐ cho 1 năm sử dụng phần mềm LoLaOke.

Hoàng Nguyễn
Phone : +84 944518668
TK Vietcombank : 0151000160262
TK NH Á Châu : 196047889

August 6, 2014, 8:49A

admin

account truonglxhq luc register chua co activated ( luc dang ky thuong co email goi link de activated account) , I just manually activated the account. Hoang you need to resend the Points again, forever member required 90 points ( activate one year(30point) 3 lan lien tiep thi thanh forever. truonglxhq will activate VIP member himself using points.

August 6, 2014, 10:28A

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn's avatar

Em đã send thêm point nhưng ID chưa lên VIP Forever Member , Admin help.

Last edited by Hoàng Nguyễn, August 6, 2014, 10:50A


Liên hệ mua VIP tại Vietnam
----------------------------
Giá 899.000 VNĐ cho 1 năm sử dụng phần mềm LoLaOke.

Hoàng Nguyễn
Phone : +84 944518668
TK Vietcombank : 0151000160262
TK NH Á Châu : 196047889

August 6, 2014, 11:56P

admin

send cho ai ? dau co thay send dau.

tao send 90 points cho truonglxhq roi, tu him se activate VIP member

Last edited by admin, August 7, 2014, 12:02A

August 7, 2014, 12:24A

Hoàng Nguyễn

Hoàng Nguyễn's avatar

admin said:

send cho ai ? dau co thay send dau.

tao send 90 points cho truonglxhq roi, tu him se activate VIP member

Thanks Admin.Em send cho ID truonglxhq tổng cộng 90 points rồi mà, sao kì zậy ta. Vậy là mất hết 90 points của em nữa rồi. hic hic.


Liên hệ mua VIP tại Vietnam
----------------------------
Giá 899.000 VNĐ cho 1 năm sử dụng phần mềm LoLaOke.

Hoàng Nguyễn
Phone : +84 944518668
TK Vietcombank : 0151000160262
TK NH Á Châu : 196047889

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC