Client for windows 8

February 6, 2013, 2:58A

usp

Xin hoi Karaoke Client co support windows 8 không? Tôi enable Net Framework 4.5 lên nhưng chưong trình Client báo phải cần net frameword 4.5. Install net framework download từ Microsoft thì không install được. Nó báo là windows 8 đã có sẳn Netframework. Nếu chương trinh chỉ support only windows 7 thì admin nên cho thong báo để ngừoi dùng không mất thời gian cài đặt mà không được. Hôm nay tôi cài client for 2 laptops, một máy thì works còn một máy thì không. Không biết điều kiện cần và đủ để chưong trinh này chạy được, va nó không chạy duoc tren he thong nào. Xin admin giai dap dum, cung coi day nhu mot phan cho chuong trinh huong dan con thieu sot cua software này mot thể luôn. Cung de nghi admin viet FAQ luon, viet tu tu roi cung xong. Chu toi thay chuong trinh nay rat hay ma thieu sot huong dan thi that tiec. Toi cung thuoc loai Computer technical ma cung bi chuong trinh lam mat thoi gian nhieu, phai test toi lui, vi cu nghi no lam duoc.

February 6, 2013, 8:40A

admin

Client was build on Win8 Pro and test on both win7 and win8.

there are some unneeded code in karaoke7 move to client(forget to delete), ban thu cai them vc++2010 hay la vc++2012 xem con loi khong

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC