blank

November 5, 2012, 1:50A

vmtruong

em gửi anh cái file log anh xem giúp em. Hát 2h lỗi 2-4 lần

Log

+ hay bị treo, tiếng nghe súng máy bắn zậy đó

+ hát hết bài k chuyển wa bài khác được.

+ nhấn nút stop là treo k làm gì được luôn

+ mở ctrinh ko hát 1 lúc là bị <strong style="font-family: Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 15px;">failed to load ffmpeg.dll

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC