Admin xóa hết các bài viết cũ?

May 12, 2013, 2:12P

kim

<p>Lâu lắm rồi nay mới có thời gian trở lại diễn đàn.... thấy quang cảnh như có vẻ hoang tàn lắm, admin xóa hết các bài viết trước đây rùi sao? hay web mất dữ diệu database?</p>

May 12, 2013, 2:56P

admin

long time no see Kim, glad you come back.

luc truoc database bi problem, ma quen backup nen du lieu cu bi mat het. rut kinh nghiem sau nay backup thuong xuyen hon.

May 12, 2013, 3:10P

kim

Mình bận làm cái Online Shop để kiếm ăn... Mày mò làm cũng gặp nhiều vấn đề kĩ thuật... giờ có lẽ cũng đã tạm ổn nên lại có thời gian trở lại diễn đàn.. Admin thông thạo xem giùm cái Onlie Shop của mình có đạt tiêu chuẩn kĩ thuật không? còn chỗ nào yếu thì chỉ guimf mình với.... mình đã optimizer tối đa rùi... nó là phiên bản miễn phí của Magento 1.7.0...

May 13, 2013, 2:55P

admin

phai cai site trong signature khong ? nhin rat professional giong het nhu website cua mot cong ty co tam co.

noi chung lay tien tu the tin dung duoc, apply coupons duoc, nhin thay dep mat vay la qua good roi.

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC