24gio phep

January 17, 2015, 8:33A

Son Nguyen Hoang

Shure SM58 => Mixer Allen Heath Zed 14 => Nối vào máy tính bằng dây USB => lấy Effect mic của Live Oke. Sao mic cứ bị rè rè (Bắt đầu và kết thúc nghe rất rõ).

January 19, 2015, 9:55A

admin

dau co bi re` re` anh, thinh thoang nghe re.t re.t la do tre buffer, anh vo audio setting roi check "Delay1Buffer" hoac la tang buffersize len 1 chut xem.

anh bo them hipass filter ( EQ cut 0-120hz) vo mic se nghe tieng trong hon va lon hon

karaoke4pro Forums - ©2018, Karaoke For Pro, LLC